SolRad4 (Naświetlenie słoneczne)

Służy do obliczania
położenia Słońca (drogi Słońca),
natężenia naświetlenia (natężenie promieniowania słonecznego)
w odniesieniu do dowolnego położenia
i nachylenia w kierunku ziemi
oraz czasu trwania godziny słonecznej
(ekspozycja na słońce)
biorąc pod uwagę efekty cienia.
(Zacienienie horyzontu-odbicie promieniowania.)

 

 

Tematyką naświetlenia słonecznego horyzontu i wykorzystania jej w budownictwie zajmowano się już pod koniec lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych w biurze matematyki  stosowanej Dr. Walter Heindl w  Wiedniu.

Tam tez powstała pierwsza wersja programu SolRad.

W latach 1990 do 2003 Tomasz Kornicki we współpracy z Dr. Kreć dalej zajmowali się powyższą tematyką  i stworzyli następne wersje programu SolRad.

Obecnie firma Kornicki daje Państwu możliwość zapoznania się z nowa wersją programu SolRad 4.

Oszczędzanie energii to dzisiaj, bardzo aktualny temat.
Wykorzystując odpowiednią izolacje cieplną można zredukować koszty energii i utrzymać je na jak najmniejszym poziomie.
Również wykorzystanie energii słonecznej (naświetlenie-promieniowanie słoneczne) jest bardzo ważnym faktorem w jej otrzymaniu. Nie możemy zapomnieć o źródle energii, otrzymywanym z ziemi przede wszystkim w okresie przejściowym jesienno-zimowym czy zimowo-wiosennym.

W obliczeniach cieplnych w budownictwie ( bardzo ważna gałąź fizyki budowli) konieczne jest poznanie intensywności bezpośredniego rozproszonego promieniowania słonecznego na dowolnie wybrane elementy powierzchni.

Używany system formuł matematycznych, pozwala na pełne obliczenie intensywności Słońca w wybrane dni (daty).  Czas, położenie geograficzne, orientacja obszaru i kilku parametrów meteorologicznych pozwalają na dokonanie potrzebnych obliczeń.

SolRad jest przeznaczony dla osób zajmujących się klimatem, ogrzewaniem, oszczędnością energii w budynkach jak również dla architektów.
W programie SolRad wzięto pod uwagę eliptyczną orbitę ziemi, przesuniecie czasu, równanie czasu, krzywą światła w ziemskiej atmosferze oraz opcjonalnie istniejący kąt przechyłu.

Dokumentacja graficzna jest możliwa dla wybranego dnia lub dni:

 • Droga Słońca po Orbicie, jako Polar-diagram (z przesłonięciem horyzontu)
 • Wykresy krzywych wartości godzinnego promieniowania
 • Horyzont płaski:
  • Promieniowanie bezpośrednie.
  • Promieniowanie rozproszone nieba (promieniowanie nieba).
  • Podłoga promieniowania rozproszonego powierzchni ziemi (Albedo).
  • Podłoga promieniowania rozproszonego powierzchni ziemi-niebo.
  • Promieniowanie całkowite.
 • Nadmierny horyzont:
  • Elewacja horyzontu (dla azymutu)
  • Promieniowanie bezpośrednie.
  • Promieniowanie rozproszone nieba (promieniowanie nieba)
  • Podłoga promieniowania rozproszonego ziemi (promieniowanie odruchowe)
  • Promieniowanie rozproszone (ziemia + niebo)
  • Promieniowanie całkowite.
 • Dla wybranej orientacji elementu powierzchni napromieniowania:
  • Kąt padania dla bezpośredniego promieniowania
  • Promieniowanie bezpośrednie
  • Promieniowanie rozproszone niebo (promieniowanie nieba)
  • Promieniowanie rozproszone (ziemia + niebo)
  • Podłoga promieniowania rozproszonego Ziemi (promieniowanie odruchowe)
  • Promieniowanie całkowite.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani programem SolRad 4 to proszę z nami nawiązać kontakt.

 

SolRad4

E-Mail: mkornicki@chello.at
Copyright © 2018 Kornicki