Kalkulator kondensacji wilgotności (Dewpoint)

Kalkulator kondensacji wilgotności służy do szybkiego obliczania punktu rosy na powierzchni (czyli wilgotności względnej powyżej którego istnieje prawdopodobieństwo kondensacji na powierzchni), wynikające z wejścia temperatury powietrza na powierzchni i przestrzeni.

Temperatura przestrzeni: Temperatura powietrza przestrzeni.

Temperatura powierzchni: Temperatura powierzchni która brana jest pod uwagę

Kondensacja wilgotności: Powstały punkt rosy (maksymalna bezpieczna względna wilgotności powietrza)

Formuły użyte do tego obliczenia punktu rosy są zdefiniowane w wzorami częściowego ciśnienia, jak przedstawiono w normie EN ISO 13788: 2002.