THESIM Earth - jest programem do obliczań przebiegu strat ciepła w skali roku w elementach

budowlanych dotykających ziemi np. piwnica.
 
Biorąc pod uwagę wielkowymiarowość przepływu ciepła i jego magazynowanie, straty ciepła i/albo

( np. w przypadku nieogrzewanej piwnicy) w odniesieniu do temperatury powietrza są obliczane z

dużą dokładnością.
 
Dlaczego?
 
Przy obliczaniu, jakości przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku w kontakcie z ziemią,

np. piwnice, modelowania jest o wiele trudniejsze niż dla części nadziemnej.
 
W normach, przepisach i programach próbuje rozwiązać się ten problem przez wprowadzanie

przybliżonych metod. Wadą tego jest, brak prawidłowych rozwiązań i bezużyteczność w

rozwiazywaniu problemów w praktyce. Dokładność wyników stoi pod znakiem zapytania.
 
Program THESIM wykonuje bardzo dokładnie symulacje i obliczenia strat ciepła w odniesieniu do

przyziemnych elementów budowanych oraz otrzymuje wyniki z bardzo dużą dokładnością.
 
Metoda obliczeń oparta jest na koncepcji teoretycznej obliczającej harmoniczne i przewodności

cieplnej oraz ogranicza się do okresów ustalonych. Jest oparta na dużej wiedza teoretycznej.

 

Więcej na temat.